Lập tổ công tác kết nối, chia sẻ dữ liệu quản lý GPLX

27/03/2019 16:13

Tổng cục Đường bộ VN lập tổ công tác thực hiện kết nối và chia sẻ dữ liệu quản lý GPLX bị tạm giữ, tước quyền sử dụng.

Lập tổ công tác kết nối, chia sẻ dữ liệu quản lý GPLX 1
Tổ công tác xây dựng, thực hiện giải pháp kết nối và chia sẻ dữ liệu quản lý GPLX được thành lập nhằm nâng cao năng lực quản lý Nhà nước về GPLX - Ảnh minh họa

Tổng cục Đường bộ VN vừa có quyết định thành lập tổ công tác xây dựng, thực hiện giải pháp kết nối và chia sẻ dữ liệu quản lý GPLX.

Theo Quyết định số 676 do Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Huyện ký, tổ công tác được thành lập với nhiệm vụ xây dựng và thực hiện giải pháp kết nối, chia sẻ dữ liệu quản lý GPLX và dữ liệu GPLX bị tạm giữ, tước quyền sử dụng theo quy định pháp luật, phục vụ công tác quản lý Nhà nước của Tổng cục Đường bộ VN và Cục CSGT.

“Khi dữ liệu quản lý GPLX và dữ liệu GPLX bị tước quyền sử dụng, bị tạm giữ được kết nối và chia sẻ, tổ công tác tự giải thể”, quyết định nêu rõ.

Cũng theo quyết định, cơ cấu của tổ công tác bao gồm 12 thành viên, trong đó có 1 tổ trưởng, 2 tổ phó và 9 ủy viên được lựa chọn từ các phòng, ban liên quan trực thuộc Tổng cục Đường bộ và Cục CSGT. Ông Lương Duyên Thống, Vụ trưởng Vụ Quản lý phương tiện và người lái (Tổng cục Đường bộ VN) trực tiếp làm tổ trưởng. Hai tổ phó, gồm: ông Trần Hữu Minh, Phó Chánh văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia và ông Nguyễn Phước Huy, Phó Trưởng phòng 1 (Cục CSGT).

N.Khánh