Lịch học trên truyền hình của học sinh Hà Nội từ 6-11/4

03/04/2020 21:20

Chi tiết lịch phát sóng chương trình dạy học trên truyền hình của Hà Nội từ ngày 6/4/2020 đến ngày 11/4/2020.

TIEUDE_BAIVIET_KHONGDAU
Chương trình dạy học trên truyền hình được phát sóng trên hai kênh của Đài PT&TH Hà Nội.

Theo đó, Sở GD&ĐT Hà Nội tiếp tục phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình dạy học trên truyền hình.

Các bài dạy trên truyền hình là các bài học mới, tiếp nối chương trình dạy và học trong chương trình lớp 4 đến lớp 12 năm học 2019-2020.

Đối với lớp 4,5 gồm các môn Tiếng Việt, Toán và Tiếng Anh. Lớp 6,7,8,9 gồm các môn Ngữ văn, Toán và Tiếng Anh.

Ở cấp THPT, lớp 10,11 gồm các môn Ngữ văn, Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý và Tiếng Anh. Lớp 12 gồm các môn Ngữ văn, Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân và Tiếng Anh.

Dưới đây là lịch phát sóng chương trình dạy học trên truyền hình trên kênh 1, kênh 2, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội tuần từ ngày 6/4/2020 đến ngày 11/4/2020:

TIEUDE_BAIVIET_KHONGDAU
TIEUDE_BAIVIET_KHONGDAU

Biển Ngọc