Thứ Bảy, 18/01/2020 08:23:00 Hotline: 0901 514 799

LICOGI 16 thi công đoạn cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng

26/12/2018 07:22

Sau 15 tháng thi công cao tốc Hữu Nghị-Chi Lăng, toàn tuyến cao tốc Hà Nội–Lạng Sơn sẽ được nối thông vào năm 2020.

Keyword đầu tiên có dấu

LICOGI 16 thi công đắp đất đoạn Km29+600 - Km29+640 Dự án đường cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng

Công ty CP LICOGI 16 đã huy động vốn, nhân lực, máy móc thiết bị triển khai thi công đoạn cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng (Dự án thành phần 2 của Cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn).

Trong dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng, Công ty CP LICOGI 16 đảm trách thi công 10 gói thầu với tổng giá trị thực hiện khoảng 1.027 tỷ đồng; trong đó, có 7 gói làm đường cao tốc có tổng chiều dài khoảng 15km và 3 gói thi công cầu, thời gian thi công 15 tháng.

Dự án Cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn (Dự án thành phần 1) hiện đã thi công xong phần nền đường, đang chuyển sang thi công mặt đường, sẽ hoàn thành vào cuối năm 2019. Dự án thành phần 1 gồm đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Bắc Giang - Tp. Lạng Sơn (Km45+100 - Km108 +500), kết hợp tăng cường mặt đường Quốc lộ 1 đoạn Km1+800 - Km106+500, thuộc địa bàn tỉnh Bắc Giang và Lạng Sơn. Công ty CP LICOGi 16 tham gia thực hiện 19 km tăng cường mặt đường Quốc lộ 1, 17 km nền đường cao tốc và cung cấp bê tông nhựa cho 50 km mặt đường với tổng giá trị gần 2.140 tỷ đồng.

Với cả 2 dự án thành phần, Dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn có tổng mức đầu tư Dự án vừa được điều chỉnh là 20.931 tỷ đồng, trong đó tổng mức Dự án thành phần 1 là 12.188 tỷ đồng và tổng mức đầu tư Dự án thành phần 2 là 8.743 tỷ đồng. Nhà đầu tư Dự án thành phần 1 là Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn, nhà đầu tư Dự án thành phần 2 là Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn - Hữu Nghị.

Ngoài vai trò nhà thầu, LICOGI 16 còn là nhà đầu tư với tỷ lệ vốn tương ứng trong từng dự án thành phần là 19,5% và 30%.

Như vậy, với quyết định của UBND tỉnh Lạng Sơn bổ sung tuyến cao tốc từ cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng vào Dự án BOT đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Bắc Giang - Tp. Lạng Sơn (Km45+100 - Km108 +500), kết hợp tăng cường mặt đường Quốc lộ 1 đoạn Km1+800 - Km106+500, tuyến cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn sẽ được hoàn thành, nối thông vào năm 2020.

Phương Anh