Sáng nay (31/3), ngày cuối cùng chuẩn hóa thông tin cá nhân thuê bao di động, ghi nhận của PV Báo Giao thông cho thấy, tại phòng giao dịch của các nhà mạng di động đang có tình trạng khách hàng phải xếp hàng chờ đợi làm thủ tục.
Sáng nay (31/3), ngày cuối cùng chuẩn hóa thông tin cá nhân thuê bao di động, ghi nhận của PV Báo Giao thông cho thấy, tại phòng giao dịch của các nhà mạng di động đang có tình trạng khách hàng phải xếp hàng chờ đợi làm thủ tục.
Phùng Đô