Lo hiểu sai thông tin kiểm toán BOT sẽ tạo dư luận xấu

23/05/2018 08:06

Phương án tài chính ban đầu với một dự án BOT chưa phải để thực hiện ngay mà phải kiểm toán...

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng 

Phát biểu tại phiên thảo luận tổ về tình hình KT-XH, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đề cập đến thông tin Kiểm toán Nhà nước đưa ra cho biết, qua kiểm toán 40 dự án BOT trong năm 2017, cơ quan này kiến nghị giảm thời gian thu phí tới 120 năm so với phương án tài chính ban đầu và giảm tài chính hơn 1.460 tỷ đồng. Kiểm toán nhà nước cũng cho biết, năm 2016 về trước, cơ quan này cũng kiến nghị giảm 127,4 năm thu phí của 27 dự án triển khai trước đó.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết ông rất băn khoăn về nội dung này bởi nếu không cẩn thận, thông tin này sẽ tạo dư luận xã hội có cái nhìn không đúng về BOT trong bối cảnh cả nước đang triển khai thực hiện chủ trương thu hút nguồn vốn đầu tư xã hội đầu tư cơ sở hạ tầng.

Nêu lại quy trình, Bộ trưởng Dũng khẳng định, phương án tài chính ban đầu với một dự án BOT chưa phải để thực hiện ngay mà phải kiểm toán, kiểm toán xong các cơ quan Nhà nước mới phê duyệt quyết toán công trình để đưa ra mức đầu tư thực tế và từ đó mới tính được số năm thu phí, mức thu phí từng năm. “Nếu quy trình ta làm đúng như thế, việc kiểm toán là bình thường và việc giảm số năm tính toán so với dự toán ban đầu là đúng. Từ kiểm toán như vậy mới ra số quyết toán và ra số năm, số phí phải thu trong cả giai đoạn cũng như từng năm”, Bộ trưởng Dũng phân tích.

Anh Thư