Các trang mạng quân sự cho biết, những hình ảnh từ chiếc tàu ngầm điện - diesel có tên JS Soryu (SS-501) của lực lượng Phòng vệ trên Biển của Nhật Bản sau vụ đâm va vào một tàu thương mại khi đang di chuyển ở ngoài khơi tỉnh Kochi, đã được tiết lộ.
Các trang mạng quân sự cho biết, những hình ảnh từ chiếc tàu ngầm điện - diesel có tên JS Soryu (SS-501) của lực lượng Phòng vệ trên Biển của Nhật Bản sau vụ đâm va vào một tàu thương mại khi đang di chuyển ở ngoài khơi tỉnh Kochi, đã được tiết lộ.
Hòa Bình