Lo phật tử nhiễm virus Corona, nhà chùa phát hàng vạn khẩu trang miễn phí

09:00, 03/02/2020

Nhiều người vẫn chủ quan khi đi lễ, tới chỗ đông người, chùa Tam Chúc đã tổ chức phát khẩu trang miễn phí cho hàng vạn du khách.

Mặc dù công bố hoãn khai hội Lễ hội chùa Tam Chúc, nhưng lượng khách đổ về chùa vẫn rất lớn nên ngày 2/2, chùa Tam Chúc (Kim Bảng, Hà Nam) tổ chức phát khẩu trang và dung dịch rửa tay y tế miễn phí cho tất cả du khách có nhu cầu. Đại diện nhà chùa cho biết, sẽ phát khoảng 4 vạn khẩu trang miễn phí trong đợt này.

Châu Anh