Loại quy trình, thủ tục gây khó hành khách khuyết tật

06/04/2015 14:11

Cục Hàng không VN vừa Chỉ thị về nâng cao chất lượng phục vụ hành khách là người khuyết tật.

loại quy trình, thủ tục gây khó hành khách khuyết tật
Hành khách Nguyễn Thị Vân vừa bị hãng hàng không Vietjet phục vụ do không đăng ký trước dịch vụ xe lăn.

Chỉ thị này được ban hành ngay sau khi xảy ra sự việc hãng hàng không giá rẻ Vietjet từ chối phục vụ hành khách Nguyễn Thị Vân (là người khuyết tật).

Theo đó, Cục Hàng không VN yêu cầu các hãng hàng không phải tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung Điều lệ vận chuyển, đưa ra các quy trình cụ thể, rõ ràng nhằm phục vụ tốt nhất yêu cầu đi lại của hành khách là người khuyết tật và loại bỏ các quy trình, thủ tục phiền hà phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan (Luật người khuyết tật năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật người khuyết tật, Thông tư số 39/2012/TT-BGTVT ngày 24/9/2012 của Bộ GTVT hướng dẫn thực hiện quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kết cấu hạ tầng giao thông, công cụ hỗ trợ và chính sách ưu tiên người khuyết tật khi tham gia giao thông, Thông tư số 36/2014/TT-BGTVT ngày 29/8/2014 của Bộ GTVT quy định chất lượng dịch vụ hành khách tại cảng Hàng không, sân bay…) báo cáo Cục Hàng không Việt Nam trước ngày 13/4/2015.

Trong thời gian tiến hành rà soát, sửa đổi điều lệ vận chuyển; các Hãng Hàng không có trách nhiệm bố trí thiết bị, công cụ và nhân viên để trợ giúp hành khách khuyết tật lên/xuống tàu bay thuận tiện” – văn bản nêu rõ.

Phía Tổng công ty Cảng Hàng không VN (ACV), Chỉ thị yêu cầu triển khai thực hiên nghiêm túc Quy chế chủ trì điều phối hoạt động tại Cảng Hàng không, sân bay của Giám đốc Cảng hàng không sân bay (Ban hành kèm theo Quyết định số 499/QĐ-BGTVT ngày 4/2/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT) trong đó chủ động, tích cực triển khai nhiệm vụ của Giám đốc Cảng Hàng không trong việc “chủ trì, giải quyết những khiếu nại của hành khách liên quan đến dịch vụ cung cấp tại Cảng Hàng không, sân bay” và trách nhiệm “yêu cầu các đơn vị cung cấp dịch vụ giải quyết những khiếu nại của khách hàng”, đặc biệt đối với hành khách là người khuyết tật.

Cùng đó, ACV cũng cần xây dựng lộ trình bổ sung xe nâng hành khách sử dụng xe lăn lên tàu bay tại các Cảng Hàng không, sân bay hiện chưa có xe nâng đồng thời yêu cầu cán bộ, công nhân viên làm nhiệm vụ phục vụ hành khách tại Cảng Hàng không, sân bay chủ động cung cấp thông tin về đường dây nóng của Cảng Hàng không, sân bay cho hành khách sử dụng dịch vụ; rà soát, bố trí vị trí đặt thông báo đường dây nóng phù hợp, thuận tiện cho hành khách liên hệ, phản ánh, kiến nghị.

Cuối cùng, các cơ quan đơn vị cần nghiêm túc triển khai, quán triệt tới toàn thể cán bộ, công nhân viên trong việc thực hiện văn hóa ứng xử với hành khách sử dụng dịch vụ theo phương châm “4 xin” và  “4 luôn” của Bộ trưởng Bộ GTVT.

T.Bình