Logistics Việt Nam khan hiếm nguồn nhân lực

18/03/2014 13:32

Hiện nay, nhân sự ngành Logistics Việt Nam vẫn đang tồn tại tình trạng thiếu hụt, chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển của ngành.

Hiện nay, nhân sự ngành Logistics Việt Nam vẫn đang tồn tại tình trạng thiếu hụt, chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển của ngành.

Theo báo cáo của cơ quan chuyên ngành, hiện nay có gần 300.000 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Logistics tại Việt Nam với số lượng lao động lên đến khoảng 1,5 triệu. Tuy nhiên, nguồn nhân lực hiện tại chỉ đáp ứng được khoảng 40% nhu cầu của ngành. Với tốc độ tăng trưởng trung bình 30% mỗi năm của ngành Logistics, nhân sự hiện nay vẫn là bài toán đau đầu của các doanh nghiệp trong ngành.

Theo kết quả điều tra của Viện Nghiên cứu và Phát triển của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, hiện nay có tới 80,26% nhân lực trong các công ty Logistics chủ yếu vẫn được đào tạo thông qua các công việc hàng ngày, 23,6% lao động tham gia các khóa đào tạo trong nước, 6,9% thuê các chuyên gia nước ngoài đào tạo, tham gia các khóa đào tạo ở nước ngoài 3,9%.

logistics việt nam khan hiếm nguồn nhân lực
Logistics Việt Nam chủ yếu làm đại lý hoặc đảm nhận từng công đoạn như là nhà thầu phụ trong dây chuyền cung ứng logistics quốc tế.

Trước thực trạng khan hiếm này, việc đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cung cấp cho ngành Logistics mang tính cấp thiết và cần được đẩy mạnh. Bên cạnh đó, việc khuyến khích các tài năng trẻ trong ngành tham gia nghiên cứu học tập, giao lưu học hỏi với các nước trên thế giới cho cũng cần được chú trọng thêm.

Hiệp hội chuỗi cung ứng Việt Nam (Vietnam Supply Chain) phối hợp với Hiệp hội Logistics Đức (German Logistics Association BVL) giới thiệu đến các tài năng trẻ Logistics Việt Nam giải thưởng quốc tế “Luận văn Xuất sắc 2014”. 100 nhà khoa học trẻ trên toàn thế giới sẽ được trao giải thưởng thường niên “Luận văn Xuất sắc” do BVL - German Logistics Association  tài trợ. Vào năm 2010, BVL International đã khởi xướng giải thưởng này nhằm tôn vinh các cá nhân có các Luận văn xuất sắc ở bậc Cử Nhân, Thạc Sỹ và các trình độ khác. Các giáo sư của các học viện, đại học liên quan đến logistics, quản trị chuỗi cung ứng, khoa học ứng dụng, hợp tác giáo dục đảm nhận vai trò tìm kiếm và công nhận những luận văn xuất sắc của những nhà logistics nổi bật trong tương lai.

Các bài luận được nộp thông qua sự đề cử của các giảng viên tại các trường đại học và được viết không trước hơn một năm kể từ thời điểm nộp. Số lượng lớn các giải thưởng, các chủ đề được trao tặng phản ánh sự phong phú, đa dạng các khía cạnh trong lĩnh vực chuỗi cung ứng và logistics.

Điều kiện và điều lệ tham dự: Bài luận phải mang tính xây dựng, đóng góp lớn; có sự tương thích cao; là những nghiên cứu chuyên sâu về học thuật hoặc/và các ứng dụng thực tiễn; thể hiện sự sáng tạo trong việc tìm kiếm những giải pháp mới cho các thách thức hiện tại trong lĩnh vực Logistics. Việc đăng ký phải thông qua các giáo sư/giảng viên. Luận văn cử nhân hoàn chỉnh gửi kèm theo đánh giá, nhận xét, giải thích của người hướng dẫn. Luận văn thạc sỹ gửi kèm theo dàn bài chi tiết và nhận xét của người hướng dẫn. Giới hạn tối đa 100 bài luận được trao giải. Các bài luận đăng ký sớm sẽ nhận được sự ưu tiên. Hạn cuối nhận nộp đăng ký là ngày 30 tháng 6 năm 2014.

Đỗ Loan