Lợi nhuận âm 67 tỷ, cổ phiếu CEO Group bị đưa vào diện cảnh báo

17/04/2021 16:16

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội ban hành thông báo về việc đưa cổ phiếu của CEO Group vào diện cảnh báo.

lợi nhuận âm 67 tỷ, cổ phiếu ceo group bị đưa vào diện cảnh báo

Dự án khu tổ hợp nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbour City góp phần chủ yếu gia tăng chi phí của CEO năm 2020

Theo Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, mã chứng khoán CEO của Công ty CP Tập đoàn C.E.O (CEO Group) bị đưa vào diện bị cảnh báo là do lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ năm 2020 là số âm, thuộc trường hợp bị cảnh báo theo quy định.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 của CEO đã được kiểm toán, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của công ty này âm 103,3 tỷ đồng (giảm 711 tỷ đồng so với năm 2019). Trong đó, lãi sau thuế của công ty mẹ âm 67,1 tỷ đồng.

Trong văn bản giải trình gửi cơ quan quản lý chứng khoán, CEO Group cho biết, nguyên nhân dẫn đến khoản lỗ này là do doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ của công ty giảm 3.226,2 tỷ đồng (tương ứng giảm 71% so với cùng kỳ năm ngoái).

Cũng theo báo cáo tài chính hợp nhất, tính đến cuối năm 2020, tổng tài sản của CEO Group ghi nhận ở mức 7.438 tỷ đồng, giảm mạnh so với hồi đầu năm.

Trong đó, lượng hàng tồn kho của công ty còn 665 tỷ đồng, giảm 356 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm; các khoản phải thu ngắn hạn xấp xỉ 900 tỷ đồng; chi phí xây dựng dở dang đến 31/12/2020 đạt 2.338 tỷ đồng, tăng 591 tỷ đồng so với đầu năm, chủ yếu do tăng giá trị xây dựng tại dự án Khu tổ hợp nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbour City.

Tại thời điểm cuối năm 2020, nợ phải trả của Công ty Cổ phần Tập đoàn CEO ở mức 3.982 tỷ đồng. Trong đó, nợ ngắn hạn chiếm 2.101 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu CEO đang có xu hướng giảm trong vài phiên gần đây. Chốt phiên 16/4, cổ phiếu CEO ở mức giá 11.400 đồng/cổ phiếu, giảm 12% trong một tuần qua.

Nam Việt