Trước đó, Ngọc Thảo lọt top 20 tại Miss Grand International 2020 được tổ chức tại Thái Lan
Trước đó, Ngọc Thảo lọt top 20 tại Miss Grand International 2020 được tổ chức tại Thái Lan
Hiểu Đồng