Luật hóa "quyền im lặng" sẽ giảm được oan sai

29/09/2014 14:02

Nếu luật hóa quyền im lặng trong Bộ luật Tố tụng hình sự ở lần sửa đổi này, kết hợp những quy định hiện hành về việc thời điểm luật sư tham gia bảo vệ quyền lợi và bào chữa cho bị can...