Mỗi lần pháo hoa được bắn lên là hàng trăm ngàn du khách lại đồng loạt vỗ tay và reo hò
Mỗi lần pháo hoa được bắn lên là hàng trăm ngàn du khách lại đồng loạt vỗ tay và reo hò
Sỹ Hòa