Ghi nhận của PV vào sáng 28/11, người dân phơi ruốc biển trên tuyến đường ven biển đoạn qua địa bàn các xã Kỳ Xuân, Kỳ Phú (H.Kỳ Anh) nhưng không thấy lực lượng chức năng nhắc nhở, ngăn cấm. Đặc biệt, theo phản ánh của người dân sống gần đó, thực trạng này đã xẩy ra từ nhiều ngày khi mà người dân địa phương đang vào mùa thu hoạch ruốc biển.
Ghi nhận của PV vào sáng 28/11, người dân phơi ruốc biển trên tuyến đường ven biển đoạn qua địa bàn các xã Kỳ Xuân, Kỳ Phú (H.Kỳ Anh) nhưng không thấy lực lượng chức năng nhắc nhở, ngăn cấm. Đặc biệt, theo phản ánh của người dân sống gần đó, thực trạng này đã xẩy ra từ nhiều ngày khi mà người dân địa phương đang vào mùa thu hoạch ruốc biển.
Hà Vũ