Dày đặc các điểm trên tuyến đường ven biển được người dân chiếm dụng để phơi. Mỗi điểm kéo dài khoảng 700 đến 800m.
Dày đặc các điểm trên tuyến đường ven biển được người dân chiếm dụng để phơi. Mỗi điểm kéo dài khoảng 700 đến 800m.
Hà Vũ