Người dân vô tư rải ruốc biển giữa lòng đường bất chấp sự cố TNGT có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
Người dân vô tư rải ruốc biển giữa lòng đường bất chấp sự cố TNGT có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
Hà Vũ