Mất thẻ BHYT, bệnh nhân có được thanh toán tiền khám, chữa bệnh?

01/11/2019 17:38

Thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh BHYT là một trong những quyền lợi của người tham gia BHYT trong trường hợp mất thẻ BHYT...

Mất thẻ BHYT, bệnh nhân có được thanh toán tiền khám, chữa bệnh? 1
Nếu mất thẻ BHYT, người bệnh có thể thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh tại cơ quan BHXH cấp huyện nơi cư trú.

Theo quy định, trong những trường hợp sau đây, người tham gia BHYT được thanh toán trực tiếp chi phí khám, chữa bệnh tại cơ quan BHXH nơi cư trú. Cụ thể:

- Khám, chữa bệnh tại cơ sở không ký hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT: trong trường hợp Cấp cứu; Khám, chữa bệnh ngoại trú, nội trú tại cơ sở khám, chữa bệnh tuyến huyện và tương đương; Khám, chữa bệnh nội trú tại cơ sở khám, chữa bệnh tuyến tỉnh, trung ương và tương đương;

- Khám, chữa bệnh tại nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu ghi trên thẻ BHYT không đúng quy định (không xuất trình được thẻ BHYT có ảnh hoặc thẻ BHYT chưa có ảnh nhưng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nhân thân);

- Chi phí cùng chi trả trong năm khi khám, chữa bệnh đúng tuyến của người tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên lớn hơn 06 tháng lương cơ sở (8,94 triệu đồng) nhưng chưa được hưởng quyền lợi ngay tại cơ sở khám, chữa bệnh;

- Dữ liệu thẻ BHYT không được cung cấp hoặc cung cấp không chính xác về thông tin;

- Không xuất trình được thẻ BHYT trước khi ra viện, chuyển viện trong ngày do cấp cứu, mất ý thức, tử vong hoặc bị mất thẻ nhưng chưa được cấp lại.

Để hoàn thiện đề nghị thanh toán trực tiếp chi phí khám, chữa bệnh BHYT, người bệnh cần lưu ý hồ sơ phải gồm các giấy tờ là bản chụp (kèm theo bản gốc để đối chiếu): Thẻ BHYT; Giấy chứng minh nhân thân; Giấy ra viện, phiếu hoặc sổ khám bệnh của lần khám, chữa bệnh đề nghị thanh toán; Hóa đơn và các chứng từ có liên quan.

Theo đó người bệnh, thân nhân của người bệnh hoặc người đại diện hợp pháp của người bệnh trực tiếp nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH cấp huyện nơi cư trú.

Trong vòng 40 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan BHXH hoàn thành việc giám định BHYT và thanh toán chi phí khám, chữa bệnh cho người bệnh, thân nhân của người bệnh hoặc người đại diện hợp pháp. Trường hợp không thanh toán sẽ phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Uyên Vũ