1. Vườn Marqueyssac là một phần trong lâu đài cùng tên ở thị trấn Vézac, Pháp.
1. Vườn Marqueyssac là một phần trong lâu đài cùng tên ở thị trấn Vézac, Pháp.
Phan Hằng (Theo Mybestplace)