Mở cao điểm kiểm tra, xử lý xe vận tải “chây ì” lắp camera giám sát

12/05/2022 12:42

Thanh tra Bộ GTVT chỉ đạo thanh tra các Sở GTVT mở cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm liên quan lắp camera giám sát trên xe vận tải từ ngày 20/5.

Thanh tra Bộ GTVT vừa có văn bản số 446/TTr-PCN về việc mở đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm liên quan đến lắp camera trên xe ô tô kinh doanh vận tải gửi thanh tra các sở GTVT, Thanh tra Sở GTVT - Xây dựng Lào Cai.

mở cao điểm kiểm tra, xử lý xe vận tải “chây ì” lắp camera giám sát

Cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm liên quan lắp camera giám sát trên xe vận tải tại các tỉnh, thành trên cả nước sẽ diễn ra từ ngày 20/5 - 20/6/2022

Văn bản nêu rõ, theo quy định tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP và Nghị quyết 66/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ, các ô tô kinh doanh vận tải từ 09 chỗ ngồi trở lên, xe container, xe đầu kéo phải hoàn thành việc lắp camera giám sát trên xe ô tô trước ngày 31/12/2021.

Tuy nhiên, đến nay vẫn còn nhiều xe ô tô kinh doanh vận tải chưa lắp camera giám sát và số xe bị xử phạt ít.

Để tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm, được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ GTVT, Thanh tra Bộ đề nghị thanh tra các Sở GTVT và Thanh tra Sở GTVT - Xây dựng Lào Cai xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm liên quan đến việc lắp đặt camera giám sát trên xe ô tô kinh doanh vận tải theo quy định tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP, Nghị quyết 66/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Nghị định số 100/2019/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 123/2021/NĐ-CP.

Thời gian thực hiện đợt cao điểm từ ngày 20/5/2022 - 20/6/2022 .

Thanh tra Bộ GTVT yêu cầu các sở GTVT, Sở GTVT - Xây dựng Lào Cai tổng hợp báo cáo Thanh tra Bộ GTVT kết quả thực hiện đợt cao điểm bằng văn bản trước ngày 25/6/2022.

Theo Tổng cục Đường bộ VN, số xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách từ 9 chỗ trở lên, xe container, xe đầu kéo thuộc diện phải lắp camera giám sát trên cả nước là gần 207.000 xe. Đến giữa tháng 4/2022, tổng số phương tiện đã lắp đặt và truyền dữ liệu về hệ thống xử lý dữ liệu của Tổng cục Đường bộ VN khoảng trên 150.000 xe, đạt tỷ lệ khoảng 72%.

Yến Chi