Mỗi người sẽ có một số định danh bảo hiểm y tế

15/05/2017 15:13

Sáng 15/5, BHXH Việt Nam và Bộ Y tế đã ký kết bàn giao, chia sẻ dữ liệu Hộ gia đình tham gia BHYT.

mỗi người sẽ có một số định danh bảo hiểm y tế

 Bảo hiểm xã hội Việt Nam bàn giao dữ liệu thông tin hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế cho Bộ Y tế

Sáng 15/5, Bảo hiểm xã hội VN (BHXH) và Bộ Y tế đã ký Biên bản bàn giao dữ liệu Hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) để phục vụ công tác chăm sóc, quản lý sức khỏe cho người dân.

Cụ thể, BHXH Việt Nam bàn giao toàn bộ dữ liệu về Hộ gia đình tham gia BHYT trên phạm vi cả nước với tổng số 92.809.519 bản ghi (mỗi bản ghi tương ứng với một cá nhân người dân) với các dữ liệu về: Họ tên, ngày sinh, giới tính, số chứng minh thư nhân dân, số định danh, nơi cấp giấy khai sinh, địa chỉ cư trú, số điện thoại, mã hộ gia đình, quan hệ với chủ hộ, đã tham gia hoặc chưa tham gia BHYT, mã thẻ BHYT, mã đối tượng tham gia BHYT.

Toàn bộ dữ liệu danh mục hành chính bao gồm danh mục tỉnh; danh mục huyện; danh mục xã, phường; danh mục thôn, xóm; danh mục đối tượng tham gia BHYT trong phạm vi cả nước thuộc hệ thống cơ sở dữ liệu (CSDL) hộ gia đình tham gia BHYT.

Bộ Y tế có trách nhiệm quản lý, sử dụng dữ liệu nêu trên đúng mục đích, đảm bảo an toàn đồng thời bảo mật thông tin theo quy định của pháp luật, thực hiện quyền bí mật gia đình theo quy định tại Điều 38 Bộ luật Dân sự. Việc cập nhật, bổ sung vào CSDL sẽ được hai bên tiếp tục trao đổi các giải pháp kỹ thuật để thực hiện việc đồng bộ tự động và hai chiều.

Ông Phạm Lương Sơn, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam cho biết: “BHXH Việt Nam là một trong 6 bộ, ngành được Chính phủ giao xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia. Sau 2 năm, Bảo hiểm xã hội đã hoàn thành việc kê khai, thu thập dữ liệu từ hơn 24 triệu hộ dân trong cả nước và sẽ tiếp tục cập nhật”.

CSDL hộ gia đình tham gia BHYT là cơ sở rất quan trọng để BHXH Việt Nam cung cấp được số định danh tham gia BHYT duy nhất cho mỗi người dân, theo chủ trương mỗi người dân đều được quản lý sức khỏe theo hồ sơ điện tử. Trên cơ sở đó đảm bảo mỗi người dân trong tương lai gần sẽ có 1 bác sỹ hoặc 1 cơ sở y tế quản lý, chăm sóc, tiếp cận tốt nhất với các dịch vụ y tế ngay từ tuyến y tế cơ sở.

Tú Uyên