Một Chủ tịch Uỷ ban mặt trận Tổ quốc thị trấn xin thôi giữ các chức vụ

14/03/2019 16:42

Chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc thị trấn Lang Chánh (Thanh Hóa) đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ vì dính sai phạm.

Một Chủ tịch Uỷ ban mặt trận Tổ quốc thị trấn xin thôi giữ các chức vụ 1
Trụ sở UBND thị trấn Lang Chánh - nơi ông Vì Văn Hà công tác

Ngày 14/3, ông Quách Văn Hoan - Chánh văn phòng Huyện ủy Lang Chánh (Thanh Hóa) cho biết, sau khi thảo luận, Ban thường vụ huyện ủy đã thống nhất và đồng ý cho ông Vì Văn Hà - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị trấn Lang Chánh thôi giữ các chức vụ trong Đảng.

Trước đó, ngày 13/3, Ban thường vụ Huyện ủy Lang Chánh đã tổ chức phiên họp bất thường để thảo luận, cho ý kiến thống nhất về trường hợp cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý. Sau khi nghe tờ trình của Ban tổ chức huyện ủy, báo cáo của Đảng ủy thị trấn Lang Chánh và đơn xin từ chức của ông Vì Văn Hà - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị trấn Lang Chánh, Ban thường vụ Huyện ủy nhận thấy trong quá trình công tác, ông Vì Văn Hà đã có một số vi phạm đã được cấp có thẩm quyền xử lý; uy tín giảm sút, không còn đáp ứng được nhiệm vụ công tác hiện tại.

Dựa trên nguyện vọng cá nhân của ông Vì Văn Hà, Ban thường vụ Huyện ủy đồng ý cho ông Hà thôi giữ các chức vụ trong Đảng. Đồng thời giao Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Lang Chánh thực hiện các bước quy trình cho ông Hà thôi giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị trấn Lang Chánh khóa IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024 theo đúng quy định và Giao UBND huyện bố trí công tác phù hợp cho ông Hà.

Phúc Tuấn