Templer Park Rainforest Retreat là một khu du lịch nằm ở ngoại ô Malaysia, nơi này tọa lạc trên đỉnh đồi của một vùng đất rộng hơn 3 hecta.
Templer Park Rainforest Retreat là một khu du lịch nằm ở ngoại ô Malaysia, nơi này tọa lạc trên đỉnh đồi của một vùng đất rộng hơn 3 hecta.
Phan Hằng (Theo FB)