Mua sắm ô tô công phải chờ Nghị định của Chính phủ

19/03/2018 11:16

Bộ Tài chính vừa có công văn số 2850/BTC-QLCS gửi các bộ, ngành, địa phương nhằm hướng dẫn việc mua sắm tài sản công...

mua sắm ô tô công phải chờ nghị định của chính phủ

Mua sắm xe ô tô công phải chờ Nghị định của Chính phủ

Theo đó, không sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi, vốn vay thương mại để mua sắm xe ô tô. Với việc mua sắm xe ô tô phục vụ công tác, Bộ Tài chính không thực hiện mua sắm xe theo tiêu chuẩn, định mức quy định tại các quyết định trước ngày 1/1/2018 mà phải chờ Chính phủ ban hành nghị định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô mới.

Khi Chính phủ ban hành nghị định, các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương phải rà soát, sắp xếp lại xe ôtô hiện có, điều chuyển xe từ nơi thừa sang nơi thiếu. Nếu thiếu xe so với tiêu chuẩn, người đứng đầu hoặc có thẩm quyền theo phân cấp của Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan Trung ương, HĐND cấp tỉnh quyết định mua xe ô tô trong phạm vi dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018 được giao và nguồn kinh phí được phép sử dụng theo quy định của pháp luật.

L.Thủy