Năm 2019, mua sớm vé tàu có thể được giảm đến 50%

06/12/2018 15:36

Đường sắt Sài Gòn tiếp tục chương trình giảm giá vé tàu tới 50% cho hành khách mua trước nhiều ngày trong năm 2019.

năm 2019, mua sớm vé tàu có thể được giảm đến 50%

Sang năm 2019, hành khách mua vé tàu tuyến Thống Nhất trước nhiều ngày sẽ được giảm tới 50%

Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn vừa công bố chương trình giảm giá vé tàu năm 2019 cho hai giai đoạn từ 2 - 14/1/2019 và từ 1 - 31/3/2019.

Theo đó, doanh nghiệp này thực hiện giảm giá vé tàu cho hành khách các tàu khách Thống Nhất SE3/4, SE7/8 Hà Nội - Sài Gòn, SE21/22 Sài Gòn - Huế trước ngày đi tàu từ 20 ngày trở lên, cự ly vận chuyển từ 1.000km trở lên. Cụ thể, mua trước từ 20-29 ngày, giảm 20%; từ 30-39 ngày giảm 30%; từ 40-49 ngày giảm 40%; từ 50 ngày trở lên giảm 50%.

Cũng những mác tàu trên, với khách tập thể, từ 10 đến 39 người giảm 6%; từ 40 người đến 69 người giảm 8% ; từ 70 người đến 100 người giảm 10%; từ 101 người trở lên giảm 12%.

Đối với các tàu khách khu đoạn như SNT1/2/3/4 tuyến Sài Gòn - Nha Trang, SNQ1/2/3/4 tuyến Sài Gòn - Quy Nhơn, SE25/26 Sài Gòn - Quảng Ngãi… hành khách mua vé trước ngày đi tàu từ 20-29 ngày được giảm 20% giá vé; từ 30 ngày trở lên được giảm 30%. Tuy nhiên, chỉ giảm giá cho vé đi suốt chặng; không áp dụng giảm giá cho loại chỗ giường nằm khoang 4 điều hòa đối với tàu SNT1/2. Khi trả vé, đổi vé mức khấu trừ từ 20% đến 30% giá vé tương đương mức giảm; thời gian đổi vé, trả vé trước giờ tàu chạy là 72 giờ.

Cùng đó, Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn tiếp tục thực hiện các chính sách giảm giá vé cho các đối tượng chính sách xã hội như Mẹ VNAH, người cao tuổi, thương binh, trẻ em, học sinh, sinh viên… Tiếp tục duy trì áp dụng chương trình giảm giá cho đoàn viên công đoàn các ngành, tập đoàn, doanh nghiệp, địa phương, khu công nghiệp, khu chế xuất: Giảm 5% giá vé khi mua vé cá nhân. Khi mua vé tập thể, được giảm 7% giá vé với tập thể từ 10 đến 39 người;  giảm 10% giá vé với tập thể từ 40 người trở lên.

Thanh Thúy