Năm 2020, Việt Nam có 33 triệu người ở tầng lớp trung lưu

08/10/2016 06:11

Thông tin trên được đưa ra tại diễn đàn về chủ đề “Giải pháp xây dựng xã hội bền vững-chia sẻ kinh nghiệm...

năm 2020, việt nam có 33 triệu người ở tầng lớp trung lưu

Năm 2020, Việt Nam có 33 triệu người ở tầng lớp trung lưu

 Theo báo cáo, Việt Nam đã trải qua hai thập kỷ với mức tăng trưởng ấn tượng, trung bình khoảng 6% năm. Tăng trưởng kéo theo sự phát triển của tầng lớp trung lưu, dự kiến tăng 12 triệu người năm 2012 lên 33 triệu người đến năm 2020. Tầng lớp trung lưu mới này khiến cho việc tiêu dùng hàng hóa tăng đáng kể. Bên cạnh đó, mức độ đô thị hóa cũng diễn ra nhanh chóng; dự kiến có 52 triệu người sống ở các thành phố Việt Nam vào năm 2025, trong khi năm 2009 chỉ có 25 triệu người.

Việt Nam cũng đang đối mặt với một số thách thức như việc cung cấp các giải pháp về giao thông tại các thành phố; Giảm thiểu số vụ TNGT; Xây dựng nguồn năng lượng bền vững; Xây dựng Việt Nam là trung tâm sản xuất toàn cầu; Xây dựng nguồn nhân lực dồi dào cho những thành phố công nghiệp hiện đại...

Hoàng Ngân