Năm nay, Quảng Trị tập trung triển khai những dự án trọng điểm nào?

19/01/2022 11:29

Trong năm 2022, tỉnh Quảng Trị tập trung triển khai nhiều dự án trọng điểm, trong đó có đường ven biển kết nối Hành lang kinh tế Đông – Tây...

Ngày 19/1, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh vừa Quyết định về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số ngày 8/1/2022 của Chính phủ, Kết luận số 175 của Tỉnh ủy và Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển KT-XH năm 2022.

Năm nay, Quảng Trị tập trung triển khai những dự án trọng điểm nào? 1

QL9 từ cảng Cửa Việt lên QL1 sắp được đầu tư nâng cấp, mở rộng

Mục tiêu chương trình hành động là quán triệt chủ đề năm 2022 của tỉnh đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định là “Trách nhiệm, kỷ cương - Thích ứng an toàn - Thúc đẩy tăng trưởng”; chủ động, thích ứng an toàn, linh hoạt để kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19; tập trung tận dụng tốt mọi cơ hội để thúc đẩy phục hồi và phát triển KT-XH.

Giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát làm phát, thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ...

Đáng chú ý, cùng với các chương trình, đề án về cơ chế chính sách, Quảng Trị tập trung triển khai các dự án trọng điểm từ nguồn vốn đầu tư công và nguồn vốn đầu tư ngoài nhà nước.

Trong đó, tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện một số dự án có quy mô lớn, có tính chất lan tỏa tạo động lực thúc đẩy phát triển KT-XH của tỉnh như: Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện tỉnh Quảng Trị (BIIG2); Phát triển đô thị các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông (GMS); Đường ven biển kết nối Hành lang kinh tế Đông – Tây; Đường nối đường Hồ Chí Minh nhánh Đông với đường Hồ Chí Minh nhánh Tây.

Năm nay, Quảng Trị tập trung triển khai những dự án trọng điểm nào? 2

Đoạn thuộc dự án đường Hùng Vương kết nối Hành lang kinh tế Đông - Tây và Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị đang thực hiện công tác bồi thường GPMB

Xây dựng cơ sở hạ tầng các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Trị; San nền và hạ tầng kỹ thuật thiết yếu tại trung tâm cửa khẩu quốc tế La Lay; Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biển đổi khí hậu cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM).

Nâng cấp, mở rộng QL9 đoạn từ cảng Cửa Việt đến QL1; Phát triển đô thị ven biển đô thị miền Trung hướng tới tăng trưởng xanh và ứng phó với biến đổi khí hậu TP Đông Hà...

Song song với đó, tiếp tục huy động các nguồn lực để đầu tư thực hiện một số dự án trọng điểm từ nguồn vốn đầu tư ngoài nhà nước trên địa bàn tỉnh. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo mọi điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm, tạo động lực phát triển trên địa bàn.

Đặc biệt là các dự án năng lượng tái tạo đã được phê duyệt quy hoạch như: Nhà máy điện gió Hướng Hiệp 2, Nhà máy điện gió Hướng Linh 5, Nhà máy điện gió Hướng Hiệp 3... Các dự án hoàn thiện cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, khu kinh tế như: Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp đa ngành Triệu Phú; Khu công nghiệp Quảng Trị; Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tây Bắc Hồ Xá... và một số dự án động lực quan trọng như Cảng hàng không Quảng Trị, Trung tâm điện khí NLG Hải Lăng giai đoạn 1...

Năm nay, Quảng Trị tập trung triển khai những dự án trọng điểm nào? 3

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị trao giấy chứng nhận đầu tư cho tổ hợp nhà đầu tư tại lễ khởi công hợp phần kỹ thuật dự án Trung tâm điện khí NLG Hải Lăng giai đoạn 1, ngày 15/1/2022

Tỉnh Quảng Trị cũng đề ra các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế, xã hội, môi trường; trong đó, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) từ 6,5- 7%, GRDP bình quân đầu người đạt 65- 66 triệu đồng, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt khoảng 24.000 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách trên địa bàn 4.150 tỷ đồng, trong đó thu nội địa 3.500 tỷ đồng, thu xuất nhập khẩu 650 tỷ đồng...

Theo UBND tỉnh Quảng Trị, tổng thu ngân sách trên địa bàn đến ngày 31/12/2021 là 5.511,452 tỷ đồng, đạt 159,8% dự toán địa phương và 192,6% dự toán Trung ương, bằng 151,3% cùng kỳ năm 2020. Trong đó, thu nội địa 4.071,394 tỷ đồng, đạt 137% dự toán địa phương và đạt 171% dự toán Trung ương, bằng 129,7% cùng kỳ năm 2020; thu từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu 1.429,299 tỷ đồng, đạt 297,8% dự toán địa phương, đạt 297,8% dự toán Trung ương và bằng 374,6% so với cùng kỳ 2020.

Tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn ước tính đạt 28.676 tỷ đồng, vượt 29,7% kế hoạch đề ra và tăng 50,67% so với năm 2020. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 767,21 triệu USD, tăng 146,24% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, xuất khẩu đạt 231,32 triệu USD, tăng 33,2%; nhập khẩu đạt 535,89 triệu USD, tăng 288,5% so cùng kỳ năm 2020.

Có 67 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng vốn 71.828,37 tỷ đồng; trong đó có 11 dự án đầu tư trong các khu công nghiệp, khu kinh tế với tổng vốn 62.838,12 tỷ đồng; 56 dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế với tổng vốn 9.071,44 tỷ đồng. Trong các dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư trên địa bàn tỉnh trong năm 2021 có 3 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) được cấp phép mới với tổng vốn đăng ký là 2.409,017 triệu USD.

Duy Lợi