Nên làm gì khi gặp tai nạn ở nước ngoài?

19/07/2018 11:17

Trong trường hợp không may gặp tai nạn ở nước ngoài, bạn hãy gọi số điện thoại bộ phận Dịch vụ khách hàng 24/7.

nên làm gì khi gặp tai nạn ở nước ngoài?

Trong trường hợp không may gặp tai nạn ở nước ngoài, bạn vui lòng gọi số điện thoại bộ phận Dịch vụ khách hàng 24/7 của Bảo hiểm Du lịch TripCARE: +84 941 555 616

Hỏi: Tôi mới đặt vé máy bay cho chuyến du lịch dài ngày tại châu Âu. Tôi cũng mua kèm sản phẩm Bảo hiểm TripCARE khi đặt vé. Xin hỏi, trong trường hợp không may gặp tai nạn ở nước ngoài thì tôi nên làm gì? Xin cảm ơn!

Lê An (Hai Bà Trưng, Hà Nội)

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã sử dụng sản phẩm Bảo hiểm Du lịch TripCARE!

Trong trường hợp không may gặp tai nạn ở nước ngoài, bạn vui lòng gọi số điện thoại bộ phận Dịch vụ khách hàng 24/7 của Bảo hiểm Du lịch TripCARE: +84 941 555 616. Bạn nên gọi điện đến số điện thoại này để biết thêm thông tin chi tiết trước khi tiến hành bất kỳ hành động nào.

Đối với điều trị ngoại trú (trong trường hợp áp dụng), bạn hãy giữ lại tất cả các hóa đơn gốc và làm thủ tục yêu cầu thanh toán khi trở về Việt Nam.

TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM PVI