Nga nêu một sách lược của Mỹ trực tiếp đe doạ quân sự

21/07/2017 10:26

Tổng thống Nga vừa ký sắc lệnh nêu những luận điểm cơ bản chính sách Hải quân đến năm 2030.

Nga nêu một sách lược của Mỹ trực tiếp đe doạ quân sự 1

Theo Moscow, tham vọng thống trị toàn cầu trên đại dương của Mỹ và các nước đồng minh tiềm ẩn rủi ro gây mất ổn định trên thế giới 

Tham vọng thống trị toàn cầu trên đại dương của Mỹ và các nước đồng minh cũng như các khái niệm cú đánh toàn cầu của Mỹ tiềm ẩn rủi ro tới ổn định trên thế giới, là mối đe doạ quân sự trực tiếp tới Nga.

Đây là nhận định quan trọng được nhấn mạnh trong sắc lệnh nêu những luận điểm cơ bản chính sách quốc gia trong lĩnh vực hoạt động Hải quân giai đoạn đến năm 2030. Sắc lệnh này vừa được Tổng thống Nga Vladimir Putin ký và công bố ngày 20/7.

Văn kiện trên còn đưa ra các mối đe dọa đối với an ninh quốc gia Nga, đó là: nhiều nước đưa ra yêu sách về lãnh thổ đối với Liên bang Nga ở nhiều vùng ven biển và khu mặt nước liền kề, cũng như xuất hiện nhiều điểm căng thẳng và leo thang xung đột vũ trang tại những khu vực có ý nghĩa chiến lược đối với Nga và các đồng minh, trên lãnh thổ các quốc gia có đường ra đại dương thế giới.

Trước những nguy cơ này, trong bối cảnh quốc tế phức tạp với sự xuất hiện của nhiều điểm nóng, chính sách Hải quân của Nga trong năm 2030 nhấn mạnh hải quân nước này cần phải tăng cường hiện diện tại những khu vực chiến lược quan trọng và các khu vực khác của đại dương thế giới.

Xuân Minh (Theo RT)