Trên công trường nhà thầu huy động 100 đầu xe máy các loại và trên 500 kỹ sư, công nhân, chia làm 4 mũi thi công.
Trên công trường nhà thầu huy động 100 đầu xe máy các loại và trên 500 kỹ sư, công nhân, chia làm 4 mũi thi công.
Văn Thanh