Đến thời điểm này nhà thầu đã thảm được 4/15km phần mở rộng. Trong đó, ưu tiên thảm trước những đoạn đã tắt lún và cấp thiết về giao thông (Đoạn Km 44 sát nút giao Liêm Tuyền, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, đã không còn ùn tắc nhờ phần đường được thảm sớm, mở rộng).
Đến thời điểm này nhà thầu đã thảm được 4/15km phần mở rộng. Trong đó, ưu tiên thảm trước những đoạn đã tắt lún và cấp thiết về giao thông (Đoạn Km 44 sát nút giao Liêm Tuyền, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, đã không còn ùn tắc nhờ phần đường được thảm sớm, mở rộng).
Văn Thanh