Sau đó tiến hành thi công nền, móng mặt đường ồ ạt vào giữa tháng 3/2023.
Sau đó tiến hành thi công nền, móng mặt đường ồ ạt vào giữa tháng 3/2023.
Văn Thanh