Ngân hàng Nhà nước có thêm Phó Thống đốc

10/02/2015 11:14

Thủ tướng Chính phủ đã bổ nhiệm ông Nguyễn Kim Anh giữ chức Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ vừa ký các quyết định bổ nhiệm, phê chuẩn và miễn nhiệm một số cán bộ lãnh đạo các Bộ và địa phương. Trong đó, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm thêm 1 Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Cụ thể, tại Quyết định số 207/QĐ-TTg ngày 8/2/2015, Thủ tướng Chính phủ đã bổ nhiệm ông Nguyễn Kim Anh giữ chức Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Trước khi được bổ nhiệm, ông Nguyễn Kim Anh giữ chức Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Như vậy, ngoài ông Anh, Ngân hàng Nhà nước hiện có 5 Phó thống đốc khác là ông Nguyễn Đồng Tiến, Nguyễn Toàn Thắng, Đào Minh Tú, Nguyễn Phước Thanh và bà Nguyễn Thị Hồng.

C.S