Ngân hàng "săn" dự án giao thông

24/09/2014 06:36

Trong mọi nỗ lực tìm kiếm khách vay, hiện dự án giao thông được các ngân hàng quan tâm, săn đón hàng đầu.