Ngân hàng TMCP Kiên Long tổ chức họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2021

26/11/2020 09:46

Ngày 20/11/2020, Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank - KLB) vừa thông báo về việc họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2021.

ngân hàng tmcp kiên long tổ chức họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2021
Khách hàng giao dịch tại Kienlongbank

Ngày 20/11/2020, Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank - KLB) vừa thông báo về việc họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2021.

Cụ thể, ngân hàng thông báo sẽ chốt danh sách cổ đông vào 16h30 ngày 11/12/2020 để thực hiện việc ứng cử, đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2022 và tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Kienlongbank năm 2021.

Ngân hàng sẽ thông báo thực hiện quyền ứng cử, đề cử gửi cho cổ đông ngày 16/12/2020 và nhận hồ sơ đến 16h30 ngày 31/12/2020. Thời gian họp ĐHĐCĐ bất thường dự kiến vào tháng 1/2021.

Số lượng thành viên dự kiến bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2020 là tối đa 02 (hai) thành viên. Nội dung cụ thể cuộc họp Ngân hàng TMCP Kiên Long sẽ thông báo đến cổ đông trong thư mời.

ngân hàng tmcp kiên long tổ chức họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2021

Được biết, theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 26/04/2018 của ngân hàng đã thông qua danh sách kết quả bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2022 với số lượng là 8 thành viên, trong đó có 1 thành viên độc lập.

Qua tìm hiểu thực tế, nhằm tuân thủ Thông tư 13/2018/TT-NHNN ngày 16/04/2018 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về Hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, vào ngày 12/04/2019, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của ngân hàng đã thông miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2022 đối với 01 (một) thành viên và trong tháng 11 năm 2020 có 1 thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó tổng giám đốc có đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị để tập trung công tác điều hành với chức vụ Phó tổng giám đốc.

Theo đó, số lượng thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kiên Long nhiệm kỳ 2018 - 2022 còn lại thực tế sẽ là 6 thành viên, trong đó có 1 thành viên độc lập. Vì vây, Ngân hàng TMCP Kiên Long dự kiến sẽ bầu 2 thành viên Hội đồng quản trị để bổ sung lại cho các trường hợp xin từ nhiệm nêu trên theo đúng tổng số lượng thành viên đã được Đại hội cổ đông thông qua là 8 thành viên, nhằm đáp ứng yêu cầu quản trị ngân hàng theo định hướng phát triển kinh doanh trong thời gian sắp tới.

PV