Ngày 10/8, trạm thu phí Tào Xuyên dừng thu phí

07/08/2017 18:04

Tổng cục Đường bộ quyết định tạm dừng thu phí Trạm thu phí Tào Xuyên trên QL1 kể từ 0 giờ 00 ngày 10/8/2017.

Trần Duy