Ngày Cá tháng Tư: Sao Việt và những vố lừa nhớ đời

26/03/2017 13:58

Trong ngày Cá tháng Tư, rất nhiều sao Việt như Phi Thanh Vân, Phương Thanh, Chí Thiện... đã có những vố lừa nhớ đời.

Mai Anh (Tổng hợp)