Ngày mai (13/6), các Bộ trưởng bắt đầu đăng đàn trả lời chất vấn

12/06/2017 06:34

Từ ngày 13-15/6, Quốc hội sẽ dành 3 ngày cho nội dung chất vấn và trả lời chất vấn.

Ngày mai (13/6), các Bộ trưởng bắt đầu đăng đàn trả lời chất vấn 1

Từ ngày 13/6, các Bộ trưởng bắt đầu đăng đàn trả lời chất vấn

 4 Bộ trưởng sẽ đăng đàn tại kỳ họp này gồm: Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT. Cuối phiên chất vấn, Quốc hội sẽ dành 40 phút để Thủ tướng trả lời chất vấn.

Cụ thể ngày 13/6, phiên chất vấn sẽ được khai mạc, sau đó Trưởng Ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải trình bày Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 2.

Tiếp theo, Chủ tịch Quốc hội chủ trì điều hành chất vấn nhóm vấn đề thứ nhất liên quan đến nông nghiệp. Đó là các vấn đề về cơ cấu lại ngành nông nghiệp; biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của sản phẩm, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm, hướng đến xây dựng nền nông nghiệp hàng hóa, phát triển nông nghiệp bền vững…

Bộ trưởng NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường sẽ trả lời chính. Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, thay mặt Thủ tướng trả lời những chất vấn thuộc trách nhiệm chung của Chính phủ. Các Bộ trưởng, trưởng ngành cùng tham gia trả lời chất vấn: KH-ĐT, Tài chính, NHNN Việt Nam, TN-MT, Công thương, Giao thông vận tải, KH-CN.

Tiếp đó, các ĐBQH sẽ chất vấn nhóm vấn đề thứ 2 liên quan đến vấn đề quản lý, cấp phép các hoạt động văn hóa, nghệ thuật; khai thác, sử dụng các công trình văn hóa, thể thao; tổ chức lễ hội; giải pháp ngăn chặn sự xuống cấp về đạo đức xã hội và văn hóa ứng xử; xây dựng nếp sống văn hóa và bảo tồn, phát triển văn hóa xã hội; công tác quản lý và các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quy hoạch ngành du lịch.

Người trả lời chất vấn chính là Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Ngọc Thiện. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trả lời những chất vấn thuộc trách nhiệm chung của Chính phủ; các Bộ trưởng, trưởng ngành cùng tham gia trả lời chất vấn có bộ KH-ĐT, Tài chính, Công an, GD-ĐT.

Nhóm vấn đề chất vấn thứ 3 là về thực trạng, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả khám bệnh, chữa bệnh; vấn đề giá thuốc và quản lý nhà nước về giá thuốc, cung ứng thuốc tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; việc đầu tư cho y tế cơ sở để giảm tải cho bệnh viện tuyến trên; thực trạng đội ngũ cán bộ y tế cơ sở, đặc biệt tại các địa bàn miền núi, các vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến trả lời các nội dung này. Cùng đó Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam trả lời những chất vấn thuộc trách nhiệm chung của Chính phủ; các Bộ trưởng, Trưởng ngành cùng tham gia trả lời chất vấn: Tài chính, KH-ĐT, Nội vụ, Ủy ban Dân tộc

Nội dung chất vấn cuối cùng là nhóm vấn đề liên quan đến lĩnh vực kế hoạch, đầu tư. Cụ thể như giải pháp cụ thể để huy động các nguồn lực trong xã hội cho đầu tư phát triển; việc phân bổ, thông báo kế hoạch vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước; tăng cường quản lý, kiểm soát, tránh lãng phí trong đầu tư công; trách nhiệm của bộ, ngành trong việc thực hiện các dự án trọng điểm quốc gia. 

Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng trả lời chất vấn các nội dung này. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trả lời những chất vấn thuộc trách nhiệm chung của Chính phủ. Các Bộ trưởng, trưởng ngành cùng tham gia trả lời chất vấn: Tài chính, Xây dựng, GTVT, TN&MT, Công thương, Y tế, GD&ĐT, KH-CN.

Hoài Vũ