Ngày mai, Thủ tướng tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam cuối kỳ

01/12/2014 10:44

Thủ tướng Chính phủ đồng ý tham dự Diễn đàn doanh nghiệp (DN) Việt Nam cuối kỳ năm 2014 được tổ chức vào ngày mai (2/12) tại Hà Nội. 

Ngày mai, Thủ tướng tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam cuối kỳ 1
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Diễn đàn kinh tế VN giữa kỳ 2014

Diễn đàn DN Việt Nam cuối kỳ năm 2014 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Thế giới, Tổ chức tài chính quốc tế, Liên minh Diễn đàn DN Việt Nam đồng tổ chức.

Chủ đề của Diễn đàn năm nay là “DN hướng tới các Hiệp định thương mại mới”. Diễn đàn sẽ thảo luận các nhóm vấn đề về cải cách thị trường tài chính, tái cấu trúc DN Nhà nước, cải cách thủ tục hành chính trong hoạt động đầu tư, phát triển doanh nghiệp tư nhân, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Bình Minh