Ngày "tận thế" của thủy thần Khe Ang

05/09/2014 13:31

Dịp này năm trước, thủy thần Khe Ang đã lạnh lùng nuốt chửng một ô tô chở 7 người trong một gia đình. Ngày đi ăn giỗ trở thành ngày giỗ của 5 người.