Nghệ An giao kiểm tra thông tin "thừa 100 lãnh đạo ngành giáo dục"

11/12/2017 17:37

UBND tỉnh Nghệ An vừa có công văn giao các ngành chức năng, liên quan kiểm tra vấn đề Báo Giao thông nêu.

nghệ an giao kiểm tra thông tin "thừa 100 lãnh đạo ngành giáo dục"

Tính đến tháng 9/2017 toàn tỉnh Nghệ An thừa gần 100 cán bộ quản lý là phó hiệu trưởng các trường học từ bậc mầm non, tiểu học lên bậc THCS.

Mới đây, UBND tỉnh Nghệ An đã có công văn 9559 gửi giám đốc Sở Nội vụ Nghệ An; giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An về việc giao kiểm tra, xử lý vấn đề Báo Giao thông phản ánh.

Theo đó, ngày 28/11, Báo Giao thông có bài viết “Nghệ An: Thừa gần 100 lãnh đạo ngành Giáo dục”. Bài viết phản ánh, tính đến tháng 9/2017, toàn tỉnh Nghệ An thừa gần 100 cán bộ quản lý là phó hiệu trưởng các trường học từ bậc mầm non, tiểu học lên bậc THCS.

nghệ an giao kiểm tra thông tin "thừa 100 lãnh đạo ngành giáo dục"

Công văn của UBND tỉnh Nghệ An giao ngành chức năng và liên quan kiểm tra, xử lý vấn đề Báo Giao thông phản ánh

Trước phản ánh của Báo Giao thông, thay mặt UBND tỉnh Nghệ An, Phó Chủ tịch tỉnh Lê Minh Thông giao: giám đốc Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở GD&ĐT, các đơn vị liên quan kiểm tra vấn đề nêu trên. Nếu đúng như báo phản ánh cần có biện pháp xử lý, đảm bảo đúng quy định hiện hành.

Báo có kết quả kiểm tra, xử lý về UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền Thông, Báo Giao thông trước ngày 15/01/2018.

Sỹ Hòa