Những ngày qua, mặc dù dịch Covid-19 tại Nghệ An diễn biến phức tạp, tuy nhiên nhiều người dân TP Vinh vẫn thờ ơ, tụ tập uống bia.
Những ngày qua, mặc dù dịch Covid-19 tại Nghệ An diễn biến phức tạp, tuy nhiên nhiều người dân TP Vinh vẫn thờ ơ, tụ tập uống bia.
Văn Thanh