Lực lượng trật tự đô thị thu giữ bàn ghế của các hàng quán vi lấn chiếm vỉa hè, không gian công cộng.
Lực lượng trật tự đô thị thu giữ bàn ghế của các hàng quán vi lấn chiếm vỉa hè, không gian công cộng.
Văn Thanh