Ông Hoàng Anh Tiến - Chủ tịch UBND phường Trường Thi cho biết: Trong khi lực lượng chức năng và các cấp chính quyền đang rốt ráo tìm mọi biện pháp để phòng chống, kiểm soát dịch bệnh thì một bộ phận người dân vẫn lơ là, chủ quan không thực hiện các quy định về phòng chống dịch, khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. Lực lượng chức năng mạnh tay xử lý các cơ sở kinh doanh vi phạm là biện pháp nhằm thay đổi ý thức người dân.
Ông Hoàng Anh Tiến - Chủ tịch UBND phường Trường Thi cho biết: Trong khi lực lượng chức năng và các cấp chính quyền đang rốt ráo tìm mọi biện pháp để phòng chống, kiểm soát dịch bệnh thì một bộ phận người dân vẫn lơ là, chủ quan không thực hiện các quy định về phòng chống dịch, khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. Lực lượng chức năng mạnh tay xử lý các cơ sở kinh doanh vi phạm là biện pháp nhằm thay đổi ý thức người dân.
Văn Thanh