Trong số các trường hợp bị kiểm tra, xử phạt có cả người lớn tuổi, thanh niên. Họ đã vi phạm quy định về giãn cách, đi ra ngoài không nhằm mục đích được quy định, như: mua sắm đồ thiết yếu, đi làm nhiệm vụ, đi cấp cứu...
Trong số các trường hợp bị kiểm tra, xử phạt có cả người lớn tuổi, thanh niên. Họ đã vi phạm quy định về giãn cách, đi ra ngoài không nhằm mục đích được quy định, như: mua sắm đồ thiết yếu, đi làm nhiệm vụ, đi cấp cứu...
Văn Thanh