Có cả trường hợp đi ô tô ra ven hồ để hóng gió, câu cá
Có cả trường hợp đi ô tô ra ven hồ để hóng gió, câu cá
Văn Thanh