3 thanh niên ở huyện Diễn Châu đi ra biển Diễn Thành không mang khẩu trang bị phạt gần 5 triệu đồng (Ảnh: THNA)
3 thanh niên ở huyện Diễn Châu đi ra biển Diễn Thành không mang khẩu trang bị phạt gần 5 triệu đồng (Ảnh: THNA)
Văn Thanh