Hình ảnh những người chiến sĩ 2 màu da vì cháy nắng nơi tuyến đầu khiến ai cũng cảm thấy thắt lòng
Hình ảnh những người chiến sĩ 2 màu da vì cháy nắng nơi tuyến đầu khiến ai cũng cảm thấy thắt lòng
Văn Thanh