Không chỉ thị trấn, mọi thôn xóm ở Nghĩa Đàn cũng tràn ngập cờ Đảng và cờ Tổ quốc
Không chỉ thị trấn, mọi thôn xóm ở Nghĩa Đàn cũng tràn ngập cờ Đảng và cờ Tổ quốc
Nhóm tác giả