Nghiêm cấm lực lượng an ninh hàng không nhũng nhiễu, gây phiền hà

27/12/2014 12:14

Cục Hàng không VN vừa yêu cầu tăng cường đạo đức công vụ, chấn chỉnh tác phong, ý thức trách nhiệm của lực lượng an ninh hàng không.

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 1
Lực lượng an ninh hàng không phải có thái độ làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, cương quyết; tận tình hướng dẫn, giải thích cho hành khách

Theo đó, lực lượng an ninh hàng không được yêu cầu khi thực hiện nhiệm vụ phải nghiêm túc, trách nhiệm, cương quyết; tận tình hướng dẫn, giải thích cho hành khách; không có thái độ, hành vi khiếm nhã, bất lịch sự với hành khách, đồng nghiệp; nghiêm cấm hành vi gây nhũng nhiễu, phiền hà trong việc tiếp nhận và giải quyết công việc đối với hành khách, doanh nghiệp và tổ chức.

Lực lượng này phải có tác phong nhanh nhẹn, gọn gàng, sạch sẽ, văn minh lịch sự, khi giao tiếp với hành khách, đồng nghiệp, ngôn ngữ sử dụng phải phù hợp thuần phong, mỹ tục. Trong khi thực hiện nhiệm vụ không được tụ tập nói chuyện, làm việc riêng, không ngủ gật, không hút thuốc lá, không sử dụng điện thoại di động (trừ điện thoại di động phục vụ công việc chuyên môn), nghiêm cấm sử dụng rượu, bia hoặc các chất kích thích khác.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phải mang, mặc trang phục, bảo hộ lao động, vũ khí, công cụ hỗ trợ đúng quy định.

Theo Cục trưởng Cục Hàng không VN Lại Xuân Thanh, đảm bảo an ninh hàng không là một nhiệm vụ quan trọng của các cơ quan, đơn vị ngành Hàng không, trong đó lực lượng an ninh hàng không nòng cốt. Để từng bước xây dựng lực lượng an ninh hàng không chuyên nghiệp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, phù hợp với thông lệ và tiêu chuẩn quốc tế; tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện; nâng cao ý thức, trách nhiệm, đạo đức công vụ, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức và lối sống, tệ quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ hành khách, góp phần xây dựng hình ảnh văn minh, lịch sự, tác phong chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ, nhân viên hàng không.

T.B