Nghiên cứu mở đường bay thẳng Việt Nam - Italia

28/11/2017 12:39

Hai nước cần nghiên cứu thiết lập đường bay thẳng vì nhu cầu khách du lịch, thương mại ngày càng tăng cao.

Thanh Thúy